2013-08-26

Nu "se" există !!!

Cu Moartea pre Moarte Călcând !

by Dr Dan Waniek, MD

Copyright © 2013

All Rights Reserved.
Copyright Requests Here Please !Moartea, dragelor, nu există. Exista, odinioară, una singură, aceea a necunoașterii lui Dumnezeu. Și din aceea ne-a mântuit Domnul, Dumnezeul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Împăratul celor Două Împărății... Dacă a fost coborât în a doua, pe care o făcuse Adam prin cădere, a fost ca să-l readucă pe Adam cu Eva lui de unde căzuseră când s-au voit "știutori", înapoi, ușurel, de mână, "orfeic", în prima... El a murit ca noi să înviem cu El a treia zi, tocmai atunci când ni se pare că suntem duși la groapă ! Dar atunci sufletul încetează orice "gâlceavă" cu trupul, îl sărută "de sus până jos", și se înalță khā păsărica Bhā-L din hieroglifica veche, scrisă de vreun zalmoxian la gurile Nilului din Eghipet sau pe la muntele Khā-IL-aș din Tibet, în Cartea Morților ! Domnul Zeu S-a făcut om ca omul să revină în Împărăția Dintâi spre a fi ca Domnul Lumilor, "cu moartea pre moarte călcând". Deci moartea, dragele mele, din care una din voi m-a scăpat când eram ca Euridike pe ducă, moartea nu există !!! Or fi (ele) eu ? Eu (le-oi) ridica ?

2013-08-17

Updated :
A Bulletin of Author's Health...
by Dr Dan Waniek, MD
Copyright © 2013
All Rights Reserved.
Copyright Requests Here

Cucernici părinți, iertare, și binecuvântați, frumoase doamne, priviți :Georgi m-a scos din spitale la trei luni după cele cinci operații, cu ficatul înfloritor al fetei aceleia ! Veșnica ei pomenire, mergea la întâlnire de Valentine, pe autostradă cu o motocicletă... Fiind ficat de fată cancerul hepato-celular nu mai recidivează. E garantat, prin vârsta donatoarei, treizeci de ani :-) Doamne ajută !!!